Logo
NKL – NKL - Profilmanual

Profilmanual

For å bygge merkevaren Norske Kokkers Landsforening og De Norske Kokkelandslagene er det viktig at alt profileringsmateriell som lages baseres på denne profilmanualen. Dette gjelder organisasjonen sentralt, deltagere i NKLs partnerprogram og NKLs foreninger.
Har du spørsmål om noe som ikke er beskrevet i denne profilmanualen, oppfordres du til å ta kontakt med daglig leder i NKL.
Versjon 3 - jan 2021

Last ned profilmanual

pdf
NKL Profilmanual - versjon 3. 2021.pdf

3mb