Logo
Haugesund Teater – HAUGESUND TEATER

HAUT: Profilmanual

Her finner du alle elementer i HAUTs offisiell profil.

Profilbok - Haut Profilbok.pdf

3mb - 612x792

Vår visjon

HAUT skal være et berikende, ærlig og modig teater. Vi skal være en tilgjengelig og foretrukken arena for underholdning og opplevelser av høy kvalitet. Gjennom våre særegne og synlige prosjekter skal vi være en attraktiv arbeidsplass for hele scenekunstfeltet. Vi tror at mennesker trenger teatret som et sted for refleksjon og inspirasjon. Vi skal være dette stedet.

Våre mål

 • Å levere forestillinger av høy kunstnerisk kvalitet

 • Å tiltrekke oss kunstnere i toppsjiktet

 • Å bidra til å skape et godt teatermiljø i regionen

 • Å synliggjøre alle våre kunstnere både nasjonalt og regionalt

 • At alle i regionen vet hvem vi er, hva vi gjør og hvor vi spiller.

Visuell identitet

LOGO

Haugesund Teater sin logo er hovedelementet i identiteten. Logoen blir en scene for teateret – en bokstavelig flate for å promotere innhold og forestillinger.

Alle som skal benytte logoen i produksjon av grafiske eller digitale dokument forplikter seg til å lese retningslinjene, overholde beslutningene og sørge for at merket alltid fremtrer gjenkjennelig.

Primærlogo

I alle sammenhenger hvor Haugesund Teater kommuniserer, skal de primære logovariantene brukes. Hovedlogoen er hvit logo på mørk bakgrunn, men logoen kan også brukes reversert som mørk logo på hvit bakgrunn. Fargene som kan brukes er vist her.

Haut_logo_hvit.pdf

727kb - 611x233

Haut_logo_lilla.pdf

740kb - 611x233

Haut_logo_sort.pdf

734kb - 611x233

Haut_logo_hvit.png

8kb - 1222x466

Haut_logo_lilla.png

8kb - 1222x466

Haut_logo_sort.png

7kb - 1222x466

Logosymbol

Logosymbolet kan brukes som grafisk element, både i sin opprinnelige form/farge, eller med foto/film i formen. Se retningslinjer for bruk av foto/film i logosymbol her.

Haut-symbol-hvit (1).png

994b - 337x235

Haut-symbol-hvit.png

2kb - 337x235

Haut-symbol-lilla.png

1016b - 337x235

Haut-symbol-mørklilla (1).png

1016b - 337x235

Sekundærlogo

Sekundærlogoer brukes kun hvor det vil være nødvendig å få med fullt navn. Det kan være hensiktsmessig å bruke den fulle logoen i kombinasjon med primærlogo i overgangen til nytt navn (Haut).

 • To linjer:

Haut_logo_ht1_hvit.pdf

731kb - 1078x420

Haut_logo_ht1_lilla.pdf

749kb - 1078x420

Haut_logo_ht1_sort.pdf

747kb - 1078x420

Haut_logo_ht1_hvit.png

28kb - 2156x840

Haut_logo_ht1_lilla.png

28kb - 2156x840

Haut_logo_ht1_sort.png

25kb - 2156x840

 • En linje:

Haut_logo_ht2_hvit.pdf

730kb - 1600x233

Haut_logo_ht2_lilla.pdf

738kb - 1600x233

Haut_logo_ht2_sort.pdf

737kb - 1600x233

Haut_logo_ht2_hvit.png

26kb - 3200x466

Haut_logo_ht2_lilla.png

26kb - 3200x466

Haut_logo_ht2_sort.png

24kb - 3200x466

Favicon

Til bruk på nettside.

Haut_fav_16x16 (2).png

149b - 16x16

Haut_fav_32x32 (2).png

204b - 32x32

Haut_fav_96x96 (1).png

384b - 96x96

Logobruk - Avstander til logo

Tydelighet i HAUT profilen kommer som følge av aktiv bruk av luft rundt elementene. Når HAUT logoen skal stå i sammenheng med andre symboler, logoer eller grafiske elementer bør avstanden rundt logoen økes.

 • Minimumsmål til marger
  Logoen skal aldri stå nærmere marg enn det som vises i eksempelet her.

 • Anbefalt avstand
  Når logoen skal stå i sammenheng med andre symboler, logoer eller grafiske elementer bør avstanden rundt logoen økes. Unntak er hvor HAUT står som medsponsor/samarbeidspartner i sammenheng med en rekke andre aktører.

Logobruk - Plassering av logo
Logoplasseringen skal balansere de øvrige objektene i oppsettet. Plasseringen av logo skal også klart følge rammestrukturen (gridet) til dokumentet/oppsettet.


Logoen følger her den naturlige margen på sideoppsettet som fører til en innramming av elementene på siden. Logoen kan også brukes på indre rammer for å balansere oppsettet best mulig.

Logobruk - Logosymbol som flate

H'en i HAUT logen kan brukes til å ramme inn både bilder og film. Bruk av tekst i H'en bør for det meste unngås, men kan benyttes så lenge retningslinjene under blir overholdt. Ved bruk av tekst i logo er det viktig å holde budskapet kort, og ha nok luft rundt teksten.

 • Bilde/film i logo:

  H'en i HAUT logen kan brukes til å ramme inn både bilder og film. Hovedfokuset i bildet/filmen skal plasseres i den høyre delen av H'en.

 • Tekst i logo:

  Bruken av tekst i H'en bør for det meste unngås. Men hvis det skal benyttes, er det viktig å holde mengde tekst til et minimum. For eksempel en forestillingstittel og dato. Teksten må holdes innenfor de definerte margene som er vist i eksemplet.

Logobruk - feil bruk av logo

 • Endre aldri logoens proporsjoner.

 • Roter, skru eller vend aldri på logoen

 • Legg aldri til noen form for effekter.

 • Bruk aldri forskjellige linjeskift.

 • Endre aldri farge på logoen utover det som er definert i profilmanualen.

 • Endre aldri symbolets dimensjoner eller proporsjoner i logoen.

 • Her viser vi eksempler på  feil bruk av logosymbolet:

FARGER

Fargepaletten til Haut består av fem primærfarger medregnet hvit. Hovedfargene er i første rekke mørk lilla, lys lilla, hvit, grå og rød.

Fargeprofiler

Ulike fargeprofiler, og hva som skal brukes når og hvor:

 • PMS (Pantone) Brukes kun når det skal printes offset, eller silketrykk hvor det er behov for helt riktig farge.

 • CMYK Brukes på alle trykksaker, digitalprint eller offset print. Alle bilder må gjøres om til CMYK før printing. 

RGB Er fargeprofilen som brukes på alle skjermer og digitale flater, som nettside og sosiale medier. Webfargene gir sterke og klare farger.

Primærfarger

zip
haut-profilbok-colors-20221216.zip

2kb

Fargebruk

Haut har fem primærfarger, og de skal balanseres på følgende måte:

 • Haut mørk lilla – er hovedfargen, og brukes både i logo, og fungerer godt som bakgrunn

 • Haut lilla – brukes primært på digitale flater. Fungerer godt for å trekke ekstra oppmerksomhet, og står godt på den mørke lilla fargen. Fungerer også godt som linkfarger/knapper etc.

 • Haut grå – er den nøytrale fargen

 • Haut rød – brukes kun som en symbolfarge til ikoner eller mindre detaljer

 • Haut hvit – nøytral farge og bør brukes til overskrifter og tekst.

IKONER

Terningkast:

 • PNG: Til bruk på web som sosiale medier, presentasjoner etc. (Trykk på bilde og last ned fil)

 • PDF: Til bruk på trykksaker (lys lilla er ikke tilgjengelig for trykk)

zip
Haut-ikoner-terningkast (1).zip

423kb

Sirkel:

 • Kan legges på bilder i sosiale medier eller lignende. Ved å åpne pdf i illustrator er det mulig å endre tekst i sirkel, om det er andre relevante budskap som bør fremheves i en sirkel. Ikonene er lagret ut i pdf og png.

zip
Haut-ikon-sirkel (1).zip

190kb

Program:

Vi har flere ikoner til bruk i program. To av disse vises her, alle lastes ned under.

Haut-dato-hvit.png

8kb - 1081x1081

Haut-se.png

19kb - 1081x1081

Haut-se-hvit.png

18kb - 1081x1081

Haut-sjanger.png

15kb - 1081x1081

Haut-sjanger-hvit.png

15kb - 1081x1081

Haut-spillested.png

18kb - 1081x1081

Haut-spillested-hvit.png

17kb - 1081x1081

Haut-dato.png

8kb - 1081x1081

Haut-spillested.pdf

47kb - 1080x1080

Haut-spillested-hvit.pdf

47kb - 1080x1080

Haut-sjanger.pdf

47kb - 1080x1080

Haut-se.pdf

47kb - 1080x1080

Haut-sjanger-hvit.pdf

47kb - 1080x1080

Haut-se-hvit.pdf

47kb - 1080x1080

Haut-dato.pdf

47kb - 1080x1080

Haut-dato-hvit.pdf

47kb - 1080x1080

TYPOGRAFI

"GT America builds a bridge between the American Gothic and European Grotesque typeface genres. It combines design features from both traditions and unites them in a contemporary family. The versatile system consists of eighty-four styles across six widths." Les mer om fonten her.

HAUT font

Denne vekten blir kun brukt i logo + typografiske budskap i sammenheng med logo – som i eksempelet under:

 • GTAmerica - HAUT:

zip
GTAmerica-HAUT.otf (1).zip

51kb

otf
GTAmerica-HAUT (6).otf

77kb

 • GT America

 • H1: GT America Condensed Black

  Denne vekten skal brukes i alle overskrifter, på program, plakater, flyers o.l. Se eksempel under:

ttf
GT-America-Condensed-Black (4).ttf

150kb

 • GT America Regular, Bold og Black:

  • 1 = H1: Condensed Black

  • 2 = H2: Bold eller Black

  • 3 = H3: Bold eller Black

  • 4 = Brødtekst: Regular

 • Last ned alle GT-America-fonter her:

zip
GT America (6).zip

23mb

zip
GTAmerica-HAUT.otf (1).zip

51kb

Webfont/systemfont

På nettsiden og i PPT mal brukes hovedfonten GT America. Til andre flater på nett som f.eks nyhetsbrev, andre presentasjoner o.l. kan disse fontene benyttes:

 • Roboto/Roboto Condensed

 • Helvetica

 • Arial/Arial Narrow

Primært er altså Roboto:

 • Roboto:

 • Roboto Condensed:

Visuelt språk